Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 

 

POSTANITE LICENCIRANI MEDIJATOR - OSNOVNA OBUKAFakultet političkih nauka Beograd, u okviru programa inovacija znanja, održaće  osnovnu obuku za sticanje licence medijator – posrednik  u trajanju od 5 dana.

Obuka će se realizovati u Nišu po programu akreditovanom kod Ministarstva pravde Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o posredovanju (medijaciji) i Pravilnikom o programima obuke za posrednike.

Programu je akreditovan i u sistemu socijalne zaštite.Program osnovne obuke za posrednike realizovaće Fakultetu političkih nauka Beograd oktobra  2019. godine u Nišu.

Prijavu možete skinuti OVDE.
Popunjenu prijavu sačuvati i poslati na e-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.
 

Po ovlašćenju Fakultetu političkih nauka Beograd, prijavu za osnovnu obuku vršiti na mejl adresi:      reg.kancelarijaposrednika@gmail.com. 

Regionalna kancelarija posrednika Niš, prima prijave kao  organizator obuke po datom ovlašćenju (Fakulteta političkih nauka Beograd) i koordinira sa kandidatima i realizatorom osnovne obuke (Fakultetom političkih nauka Beograd).