OBUKA MEDIJACIJA U PORODIČNIM SPOROVIMA
održaće se od 06. decembra 2019. godine.

       Mogućnost plaćanja u dve jednake rate do 20. novembra 2019. godine.

       Prijem prijava vrši se preko Regionalne kancelarije posrednika:
       www.rkp.rs, e-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com, Tel.: 063 445 800

       Prijavu možete skinuti ovde.

 

PIB: 11087821
Adresa: Maksima Gorkog 10/13
18000 Niš, Republika Srbija
Bnaca Intesa TR: 160-512257-76

 
 
 
 
Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova