Medijator porodične medijacije u proceduri pregovaranjem dolazi do zajedničkog rešenja,vodeći računa o potrebama dece.
Pomaže članovima porodice koja se razilazi da uspešnije komuniciraju jedni s drugima i da sami donesu odluke o svim ili nekim pitanjima nastalim posle razdvajanja ili razvoda, a u vezi s decom, imovinom i finansijama.
Prednost medijacije je sto je mnogo efikasnija i jeftinija od sudskog spora. Medijacija pomaže stranama u sukobu da poprave svoje narušene odnose, a sporazumi postignuti u medijaciji dobrovoljno se izvršavaju u preko 99 odsto slučajeva


     
 
Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova