Novinski clanci   Video  
   
       
     
     
 
Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova

Zahtev za pokretanje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova
 
         
           
           


 
Regionalna kancelarija posrednika - Niš pruđa usluge medijacije ' posredovanju pri rešavanju sporova i konsaltinga.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu u skladu sa dozvolom nadležnog Ministarstva pravde, ovlastio je Regionalnu kancelariju posrednika, Niš, da unapređuje medijaciju (posredovanja u rešavanju sporova) na teritoriji Južne Srbije, 

 Regionalna kancelarija posrednika organizuje osnovnu obuku za sticanje licence posrednik – medijator kojiu će realizovati FAKULTET POLITIČKIH NAUKA BEOGRAD

 

 Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu u skladu sa dozvolom nadležnog Ministarstva pravde, ovlastio je Regionalnu kancelariju posrednika, Niš, da unapređuje medijaciju (posredovanja u rešavanju sporova) na teritoriji Južne Srbije,  a u okviru toga organizuje i realizuje

specijalizovane programe obuke za medijaciju и то:

-   напредне вештине посредовања
-    посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)
-    медијација у породичним споровима

 Regionalna kancelarija posrednika organizuje specijalizovane  obukе za sticanje licence posrednik – medijator kojiu će realizovati FAKULTET POLITIČKIH NAUKA BEOGRAD

Medijacija je:
alternativni način rešavanja sporova,
u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasni lice,
posrednik – medijator,
pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

Regionalna kancelarija posrednika

Medijator je specijalno obučena osuba (neutralna strana) za posredovanje u konfliktima (medijacija).
Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Wegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese dok ne yadovolje potrebe koje su izazvale sukob, i da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvaltljivo za obe strane. 
Medijatori su nezavisni i nepristrasni,

KADA SE MOŽE PRISTUPITI MEDIJACIJ

 

Medijaciji se može pristupiti:
pre i u toku sudskog postupka,
kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka
 

 

Licencirani posrednici-medijatori Ministarstva pravde, svojim ličnim učešćem učinili su još jedan korak koji će razvijati mirno rešavanje sporova na području juga Srbije i šire.
Ovom prilikom se Regionalna kancelarija posrednika zahvaljuje načelnici Nišavskog upravnog okruga, gospođi Dragani Sotirovskoj, posredniku – medijatoru što je podržala inicijativu svojim učešćem i gospodinu Svetozaru Aleksovu, državnom sektetaru u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

S poštovanjem,

 

Violeta Stamenković