O nama
 

I NA OSNOVU DOBIJENOG  OVLAŠĆENJA  ORGANIZUJEMO:


1.  Osnovne i specijalizovane obuke za sticanje licence posrednik /medijator, koje sprovodi Fakultet Političkih nauka Beograd

 2. Edukacije i seminare koje sprovodi JP”Službeni glasnik” Beograd

 

II BAVIMO SE PRUŽANJEM KONSALTING  PRAVNIM USLUGAMA PRAVNIM  I  FIZIČKIM  LICIMA  I  TO:

 

1.  PRAVNE USLUGE / PRAVNI SAVETI - Pružanje pravnih usluga u rešavanju imovinsko-pravnih pitanja

2.  Usluge posredovanja u sporovima – kao POSREDNIK/ MEDIJATOR Ministarstva pravde RS i to:

    -  Posredovanjem između strana u sukobu i time omogućuje  da strane sačine vansudsko poravnanje i dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

   -  Sačinjavanjem ugovora o poravnanju za cilj da strane u sukobu  potpuno reše postojeći spor, sa troškovma manjim  nego kod rešavanja spora sudskim putem.

 

3.  Usluge konsultacija oko izrada ugovora i drugih pravnih akata (ugovori obligacionog prava). Na osnovu dostavljenih činjenica i pruženih informacija, sačinjavamo:

    - ugovor o kupoprodaji,

    - ugovor o zakupu

    - ugovor o zajmu

    - ugovor o poklonu

    - ugovor o delu

    - ugovor o posluzi

    - ugovor o preuzimanju duga

    - i sve ostale vrste ugovora

 

4.  Potrošački sporovi - usluge rešavanja sporova potrošača kao lice koje je  upisano u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS;

 

5.  Usluge izrade drugih akata i to:

    -  Izrada svih vrsta ugovora / sporazuma o poslovno - tehničkoj saradnji između privrednih društva,

    -  izrada akata o međusobnim odnosima u privrednom društvu, uključujući izradu statuta, pravilnika, poslovnika...

   -  sporazum o upravljanju imovinom stečene u braku,

   -  sporazum o zastupanju,

   -  sačinjavanje  punomoćja,

   -  sporazum o vođenju ortačkog privrednog društva,

   -  sve vrste akata o raznim saglasnostima i

   -  svi akti drugih karaktera (ovlašćenja, izjave, predlozi...).

6.   Konsalting usluge u vezi kancelarijskog poslovanja u državnim organima, organizacijama, organima koji vrše poverene poslove, preduzećima i drugim organizacijama kad vrše javna ovlašćenja (organi državne uprave) i privatnim preduzećima.

 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja