Akti
 
 
Zakoni
  Zakon o posredovanju u rešavanj sporova
  Zakon o zaštiti potrošača
  Zakon o trgovini
   
   
  Godišnji izveštaj Tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova za 2022. godinu
 
Pravilnici
Pravilnik o tarifi, nagradama i naknadama u postupku posredovanja
Etički kodeks posrednika
Pravilnik o načinu vođenja registra posrednika
Pravilnik o programu osnovne obuke posrednika
Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja