Ko može biti medijator-posrednik?
 
 

 

Posrednik je fizičko lice  upisano Registar posrednika Ministarstva

pravde Republike Srbije.

 

Za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

  
1) da je poslovno sposobno;

   2) da je državljanin Republike Srbije;

   3) da je završilo osnovnu obuku za posrednika;

   4) da ima visoku stručnu spremu;

  5) da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;

   6) da ima dozvolu za Posredovanje/medijacija;

   7) da je upisano u Registar posrednika.

 

U određenim oblastima zakonom mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje posredovanja.

 

U međunarodnom posredovanju i posredovanju u prekograničnim sporovima posrednik može biti i strani državljanin pod uslovom da je ovlašćen da se bavi Posredovanje/medijacijam u drugoj državi, pod uslovom uzajamnosti.

 

Posrednik može biti i državljanin države članice, pod uslovom da je ovlašćen da se bavi posredovanjem u državi članici.

 

 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja