Seminar
 
 
     
 ЕДУКАЦИЈА  - 28.09.2021.године

ТЕМA МОБИНГ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА УПРАВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Локални омбудсман Града Новог Сада у сарадњи са Регионалном канцеларијом посредника из Ниша организовао је едукацацију на тему мобинга Семинар је одржан дана 28.септембра  2021. године у периоду од 8:30 - 14:30 часова, у сали Скупштине Града Новог Сада.

 

Предавачи на семинару су били:

1.         Стефан Цветковић, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација РС, медијатор-посредник

2.         Др Тамара Џамоња Игњатовић, редовни професор Факултета политичких наука Београд

3.         Виолета Стаменковић, дипломирани правник, лиценцирани медијатор-посредник у решавању спорова- Специјалиста у области злостављања на раду-мобинг

 

На семинару је одржано предавање које се односи на примену  Закона о спречавању злостављања на раду, одредаба Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених, упоређивање са Законом о забрани дискриминације и Законом о посредовању у решавању спорова.

 

У даљем току  семинара од стране предавача указано је на улогу органа јавне власти у превенцији мобинга, детаљно је појашњен појам, карактеристике и манифестације мобинга и специфичности ове врсте злостављања на раду, врсте и фазе мобинга, психолошке последице и карактеристике учесника мобинга (психолошке карактеристике жртве и мобера), дисбаланс у међуљудским односима, преглед прописа који регулишу мобинг, Закон о спречавању злостављања на раду, процедуре у случајевима злостављања на раду и дисциплинска, прекршајна и кривичноправна димензија одговорности. Такође, за полазнике едукације било је корисно указивање на постојећу праксу у вези мобинга.

  

На семинару су присуствовали представници – запослени из:

Градске управе за инспекцијске послове,
Градске управе за образовање,
Градске управе за опште послове,
Градске управе за саобраћај и путеве,
Градске управе за заштиту животне средине,
Градске управе за прописе,
Градске управе за културу,
Правобранилаштво Града Новог Сада,
Биро за пружање правне помоћи,
Службе за интерну ревизију Града Новог Сада,
Службе за буџетску инспекцију,
Службе извршних органа Града Новог Сада,
Службе за буџетску инспекцију,
Дирекције за робне резерве,
ЈКП „Информатика“Нови Сад,
ЈКП „Новосадска топлана“,
ЈКП „Стан“,
ЈКП „Зоохигијена и ветерина“Нови Сад,
ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад,
ЈП „Урбанизам“,
Завод за урбабизам,
ЈКП „Паркинг сервис“,
ЈКП „Водовод и канализација“,
ЈКП „Лисје“,
Туристичке организације Града Новог Сада,
Музеја Града Новог Сада,
Центар за социјални рад Града Новог Сада
Предшколске установе „Радосно детињство“ Града Новог Сада,
и представници Локалног омбусмана Града Новог Сада

 

Едукација је одржана уз примену и поштовање свих прописаних епидемиолошких  мера.

 

 

                                                                                            Организатор

                                                           Виолета Стаменковић, дипломирани правник

 
     

 


http://www.zastitnikgradjana.novisad.rs/sr/content/edukacija-na-temu-mobinga-za-zaposlene-u-organima-uprave-grada-novog-sada

 

 
  Naslovna
   
  O nama
   
  Usluge
   
  Zaštita prava potrošača
   
  Kancelarijsko poslovanje
   
  Medijacija u porodičnim odnosima
   
  Medijacija
   
  Šta je posredovanje-medijacija
   
  Upoređenje sa sudskim postupkom
   
  Gde se primenjuje
   
  Specifičnosti
   
  Strane u postupku
   
  Ko može biti posrednik-medijator?
   
  Skupovi i seminari
   
  Osnovna obuka
   
  Skup medijatora južne Srbije
   
  Učesšće na skupovima
   
  Akta
   
  Kontakt
   
  Ostalo
   
  Arhiva
   
  CV
   
  Novinski članci
   
  TV gostovanja